Zaloguj się

Zarejestruj się

Założenie konta wiąże się ze wskazaniem danych w formularzu. Podanie ich jest dobrowolne, jednak odmowa skutkować będzie niemożnością rejestracji.

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do obsługi Twojego zamówienia oraz w przypadku zwrotów. Sposób wykorzystywania danych został opisany w dokumencie Polityka Prywatności.

Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych. Więcej na ten temat znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.